Vaarbewijs

Vanaf 2008 worden de vaarbewijs examen afgenomen met de computer, beeldschermexamen genoemd.

Dit heeft als voordeel dat u dan het hele jaar door examen kunt doen.

Het examen moet zelf worden aangevraagd(klik op link onderaan).

De beeldschermexamens worden georganiseerd op een locatie van de VAMEX te Nieuwegein en Hoofddorp en Zwolle. Het examen kan worden afgelegd op werkdagen tussen 09.30 uur en 16.00 uur.

Let op! De cursist moet zelf het examen tijdig aanvragen.

Kosten voor het vaarbewijs.

Les dag vaarbewijs 1 (inclusief lesboek) € 125.
Les dag vaarbewijs 2 € 130.-

Boek voor vaarbewijs 1-2 € 20.-
Passer en Plotter € 25.-

Pakket vaarbewijs 1 en 2 + boek, passer en plotter 265,-

Volgende cursus is op:

Zaterdag 1 december 2018
08:30 tot 16.00


Locatie:
Autorijschool Danny Bosma
Albert Einsteinweg 8
8501 XE Joure

Aanmelden vamex examen: Download hier uw Vaarbewijs 1 - 2 examen aanvraagformulier

Wil je je aanmelden voor de theorielessen, vul hier uw aanmeldings formulier in:

Klein vaarbewijs is bedoeld voor de plezier vaart.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de watersportbonden ANWB, KNMC, Watersportverbond en NWB opgedragen de examens Klein Vaarbewijs te organiseren. Namens deze bonden wordt hier uitvoering aan gegeven door de Vaarbewijs- en Marifoonexamens CV. De Regeling examen Klein Vaarbewijs dd 15 april 1994 is gepubliceerd in de Staatscourant nr 78 van 22 april 1994.

Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht?

Deze verplichting geldt voor het varen met:

een schip met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt
een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd
een sleep- of duwboot (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, langszij mee te voeren of te duwen)
een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken.
Van het vaarbewijs voor de pleziervaart bestaan 2 typen, namelijk:

Klein Vaarbewijs I:

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn vaarbewijs I gebied. De havens aan de vaarbewijs II gebieden zijn vaarbewijs I gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Klein Vaarbewijs II:

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

NB: voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens.